Szanowni Państwo,

już po raz kolejny, z inicjatywy Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, przekazujemy mieszkańcom Ustronia Morskiego oraz Gościom, publikację poświęconą naszej gminie. Tym razem tematem wydawnictwa jest kultura. Uważamy bowiem, że tak jak gospodarka i turystyka, tak życie kulturalne jest ważną częścią życia mieszkańców ustrońskiej społeczności, zaspokaja ich istotne potrzeby, a także promuje naszą miejscowość w Polsce i poza jej granicami.

Okazją do promocji niniejszej książki jest jubileusz powstania Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Ustroniu Morskim. Minęło już ponad ćwierć wieku, jak grupa ludzi, który założyli Towarzystwo, działa na rzecz organizacji życia kulturalnego w gminie, promuje jej twórców, umożliwia debiut początkującym, pozwala spełnić swoje pasje.

Cieszę się, że w obecności naszych Gości z zaprzyjaźnionych gmin mogę podziękować wszystkim członkom Towarzystwa, a szczególnie tym, którzy działają w nim najdłużej: Janinie Jochenko, Irenie Krawczyk, Wiesławie Żelewskiej, malarkom: Irenie Koźmińskiej, Wandzie Nowickiej, Barbarze Sobczyk - Ruchniewicz, które swe prace wystawiają od początku istnienia grupy plastycznej Towarzystwa.

Obok nich aktywnie działa cała rzesza innych członków TSK, o których więcej wiadomości znajdziecie Państwo na dalszych stronach publikacji. Osobno gratulacje i najlepsze życzenia składam Eugeniuszowi Koźmińskiemu, który kieruje Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym w Ustroniu Morskim od dwudziestu siedmiu lat.

Widzę, że praca Towarzystwa jest bardzo wysoko oceniana przez mieszkańców gminy i jej Gości. świadczą o tym wpisy do księgi pamiątkowej, frekwencja na wystawach i koncertach, zainteresowanie publikacjami.

Wszystkim członkom i sympatykom Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Ustroniu Morskim z okazji Waszego święta raz jeszcze dziękuję i życzę dalszych sukcesów.

Wój Gminy Ustronie Morskie
Stanisław Zieliński

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A (Fundusz Małych Projektów Euroregionu Pomerania) oraz ze środków budżetu Państwa.

Projekt i wykonanie: Studio Reklamy Internetowej CREATIS